city break 2017
 
     
     
 
hoteli.jpg
 
     
     
 
leto-2017.jpg
leto 2017
 
     
     
 

maj-jun.jpg

 
     
     
 
VRNJAČKA BANJA
vrnjacka banja
 
     
     
 
 PLAĆANJE PUTEM
PLATNIH KARTICA
 
 
     
     
 
 
 
     
 

Ukupno 998

Danas 418

Juce 580

Telefon: 011/382-19-18
Telefon: 011/406-25-48
Mobilni: 060/31-31-533
Bulevar Kralja Aleksandra 173 lok.11
SKYPE: timetravel.jelena
Putovanja - PRAG 2013.
 

PRAG, BEČ & BUDIMPEŠTA
Autobus, 5 dana

 

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
Cena iz tabele je u evrima.
  
Program putovanja:

  OBILASCI:  Budimpešta  – krstarenje Dunavom – Prag – krstarenje Vltavom – zamak Karlštajn  – Beč

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan  BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA– KRSTARENJE DUNAVOM
Polazak iz Beograda oko 06:00 časova sa velikog parkinga Sava centra – savska strana i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 07:00 časova (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj. Dolazak u Budimpeštu oko podneva. Smeštaj u hotel. Nakon kratkog odmora, polazak na razgledanje grada. Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, Andraši bulevar, crkva Matije Korvina, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, Citadela.... Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom i odlazak do Srpske crkve. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta –vožnja brodom Dunavom ispod poznatih prelepih budimpeštanskih mostova. Noćenje.

2. dan  PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Prag. Nakon vožnje kroz Mađarsku, Slovačku i Češku ( sa usputnim pauzama ), dolazak u Prag u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Nakon kratkog odmora polazak na prvi deo razgledanja grada. Razgledanje centra grada: Vaclavski i Starogradski trg, crkva od Tina, Karlov most, Jevrejska četvrt, Pariska ulica... šetnja i upoznavanje sa centrom grada. Mogućnost organizovanja fakultativnog  izleta večernja vožnja brodom Vltavom , pogled na Prag iz jednog sasvim drugog ugla. Noćenje.

3. dan  PRAG – ZAMAK KARLŠTAJN
Doručak. Nakon doručka obilazak Praga: Hradčani – praški dvorac sa manastirom Strahov, manastirska biblioteka iz 17. veka, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Loreto, Zlatna ulica, Mala strana... Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska zamka Karlštajn iz XIV veka, u kome je bila rezidencija kralja Karla IV i u kome se čuva replika krune čeških kraljeva. Nakon obilaska povratak u Prag.. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. dan  PRAG – BEČ
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Beč. Nakon vožnje kroz Češku i Austriju ( sa usputnim pauzama ), dolazak u Beč oko podneva. Panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofbur, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Jevrejska četvrt, zabavni park Prater, novi deo grada Uno-city... i šetnja kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji.

5. dan NOVI SAD – BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima.      (Kraj usluga)

Detaljnije:

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
-prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
-smeštaj u Budimpešti (1  noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
-smeštaj u Pragu (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
-obilaske prema programu (Budimpešta, Prag, Beč )
-troškove organizacije i vođenja aranžmana
-usluge licenciranog vodiča

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
-međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji)
-ulaznice i fakultativne izlete
-individualne troškove

CENE FAKULTATIVNIH  IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno): 
-Vožnja brodom Dunavom – 15 € / 10 € deca do 12 godina
-Vožnja brodom Vltavom – 10 € odrasli / 5 € deca do 12 godina
-zamak Karlštajn (sa ulaznicom) – 20 € odrasli / 10 € deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

POPUSTI: 
-deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
-deca od 2 – 12 godina popust 40% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)     
-treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

SOPSTVENI PREVOZ: 

-CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 40 € (odrasli) i 10 € (deca od 2-12 god.)
-pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
-postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
-NOVI SAD – polazak sa parkinga kod Lokomotive
-OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Novi Sad – Horgoš (granica sa Mađarskom)           
                                                        
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 2 %  po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:


            ZIMA ………………….... najkasnije do 15.06.2013.
             PROLEĆE …………..... najkasnije do 15.08.2013.
             LETO ……………………. najkasnije do 15.11.2013.
            JESEN …………………… najkasnije do 15.02.2014.                 
         
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj  u Budimpešti (Mađarska) je u hotelu sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

HOTEL  OMNIBUS 3* http://www.omnibuszhotel.hu/
HOTEL ORIENTAL 3*   http://www.hoteloriental.hu/

Smeštaj  u Pragu (Češka) je u hotelu sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:
HOTEL  GOLF 3* - http://www.hotelgolfpraha.cz/
HOTEL  SKALKA 3* - http://www.hotelskalka.cz/

Napomene:

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:                      
Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Turistička Agencija Time Travel - Posrednik
Telefon: 011/382-19-18
Telefon: 011/406-25-48
Mobilni: 060/31-31-533
Radno vreme:
Oktobar - Februar od 10-17h
Mart - Septembar od 10-18h
Subota od 10 do 14h
Nedelja neradni dan
Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 173 lok.11
Email: timetravel.jelena@gmail.com
11000 Beograd Fax: 011/382-19-18 Email: info@timetravelbg.com


© BgAutentik
Powered by CipeeCMS © CipeeCMS Group