city break 2017
 
     
     
 
hoteli.jpg
 
     
     
 
leto-2017.jpg
leto 2017
 
     
     
 

maj-jun.jpg

 
     
     
 
VRNJAČKA BANJA
vrnjacka banja
 
     
     
 
 PLAĆANJE PUTEM
PLATNIH KARTICA
 
 
     
     
 
 
 
     
 

Ukupno 294

Danas 294

Juce

Telefon: 011/382-19-18
Telefon: 011/406-25-48
Mobilni: 060/31-31-533
Bulevar Kralja Aleksandra 173 lok.11
SKYPE: timetravel.jelena

 

Putovanje Opatija 2018 

OPATIJA – PULA – LJUBLJANA

autobusom, 5 dana, 3 noćenja 

 TERMIN PUTOVANJA

 HOTEL

 CENA

 

05.04.2018. – 09.04.2018.

 

Hotel 3*

159e
SPECIJALNA PONUDA

179e

 

opatija11.jpg  opatija22.jpg  opatija33.jpg

Program putovanja
1. DAN BEOGRAD – OPATIJA
Sastanak grupe u 21:30 h kod Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića. Polazak autobusa u 22:00 h. Vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima. Noćna vožnja.

2. DAN OPATIJA - PULA
Dolazak u Opatiju u prepodnevnim časovima. Po dolasku panoramsko razgledanje. Opatija se razvila kao lečilište ali je prerasla u pravi mali raj. Obilazimo najstariju crkva u Opatiji, po kojoj je zapravo i dobila ime. Nastavljamo šetnju čuvenim šetalištem Lungo Mare, obilazak najprepoznatljivijeg simbola Opatije, skulpture Devojke s galebom. U poslepodnevnim časovima polazak za Pulu. Po dolasku razgledanje grada: Amfiteatar, Slavoluk Sergijevaca, Apolonov hram, Mletačka tvrđava. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje

3. DAN PULA – ROVINJ - POREČ - PULA
Doručak. Fakultativni obilazak Poreča i Rovinja.Rovinj važi za najlepši grad u Istri.Uska kaldrma vodi nas do tvrđave sa koje se pruža neverovatan pogled na grad i ostrvo Sv.Nikola. Nakon obilaska nastavak puta za Poreč. Ovaj grad svoju istoriju čuva u starom jezgru grada, ovde ćemo videti i Eufrazijevu baziliku, najvrednije kulturno nasleđe upisano u listu Svetske baštine Unesko-a. Slobodno vreme do polaska za Pulu. Povratak u hotel. Večera. Noćenje

4. DAN PULA - PORTOROŽ - TRST - PULA
Doručak. Slobodne aktivnosti za obilazak Pule ili fakultativni obilazak Portoroža i Trsta.Po dolasku u Portorož ili Luku Ruža, kako ga još nazivaju, obilazimo najstariji kazino, luku, crkvu Sv. Marije od Rozarije. Putovanje nastavljamo ka Trstu. Po dolasku obilazimo Piazza Unita d’Italia, najveći gradski trg, smešten uz more, okružen velelepnim palatama. Slobodno vreme do polaska za Pulu. Povratak u hotel. Večera. Noćenje

5. DAN PULA – LJUBLJANA - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Ljubljanu. Po dolasku razgledanje grada; Prešernov trg, Zmajev most, Mesarski most, Tivoli park i dvorac. Posle obilaska slobodno vreme. U večernjim časovima i polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

pula11.jpg  ljubljana33.jpg

U cenu je uključeno
Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
3 noćenje sa polupansionom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3*
obilaske prema programu putovanja
usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
troškove organizacije putovanja

U cenu nije uključeno
Medjunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
Fakultativne izlete
Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
Individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Popusti/Doplate
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
POPUSTI:
deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

OPIS HOTELA:
Hotel Pula 3*
Hotel je udaljen 3 min hoda od šetališta Lungo Mare. U ponudi ima mali otvoreni bazen i teretanu sa saunom. Sve sobe su klimatizovane i poseduju moderan nameštaj, TV sa satelitskim kanalima i radni sto. Pojedine sobe imaju balkon. Doručak i večera na bazi švedskog stola.

Cene fakultativnih izleta po osobi
Cene fakultativnih izleta po osobi (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika)
Poreč i Rovinj 20e
Trst i Portorož 25e
NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i način plaćanja

Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
platnim karticama
čekovima građana na rate bez kamate do 30.09.2018.

VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavljenih putnika
Program putovanja br 2. od 08.01.2018.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

Turistička Agencija Time Travel - Posrednik
Telefon: 011/382-19-18
Telefon: 011/406-25-48
Mobilni: 060/31-31-533
Radno vreme:
Oktobar - Februar od 10-17h
Mart - Septembar od 10-18h
Subota od 10 do 14h
Nedelja neradni dan
Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 173 lok.11
Email: timetravel.jelena@gmail.com
11000 Beograd Fax: 011/382-19-18 Email: info@timetravelbg.com


© BgAutentik
Powered by CipeeCMS © CipeeCMS Group