city break 2017
 
     
     
 
hoteli.jpg
 
     
     
 
leto-2017.jpg
leto 2017
 
     
     
 

maj-jun.jpg

 
     
     
 
VRNJAČKA BANJA
vrnjacka banja
 
     
     
 
 PLAĆANJE PUTEM
PLATNIH KARTICA
 
 
     
     
 
 
 
     
 

Ukupno 353

Danas 353

Juce

Telefon: 011/382-19-18
Telefon: 011/406-25-48
Mobilni: 060/31-31-533
Bulevar Kralja Aleksandra 173 lok.11
SKYPE: timetravel.jelena
Putovanje - KRAKOV
 

KRAKOV

 

Jedan od najlepših i najromantičnijih gradova Evrope nalazi u prapostojbini Starih Slovena,na jugu Poljske, osnovao ga je i nazvao po sebi, slovenski knez Krak u u VI veku. Od XI do XVII veka bio je prestonica Poljske, a 1364. godine, u gradu je osnovan prvi univerzitet u zemlji - Krakovska akademija. U srednjem veku ovo je bogat, bezbedan i dobro utvrđen grad sa zidinama na kojima je bilo 55 kula. Za vreme renesanse, tu je centar novih ideja i kulture najpoznatijih humanista, pisaca, arhitekata i muzičara tog doba.

Stare Miasto je istorijski centar grada sa najstarijom ulicom - Kanonica, koja vodi na brdo Vavel iznad reke Visle sa dvorcem poljskih kraljeva iz XIV veka. Glavni trg - Rinek iz XIII veka sa kamenim zgradama, restoranom Vieržinek - čuvenim po 20 dana dugoj gozbi evropskih vladara iz 1356 godine, crkvom Svete Marije iz XIV veka, renesansnim tržnim centrom iz XV veka. Utvrđenje Barbakan i Florianska kula visoka 30 metara na ulazu u Stari grad, podignuti su u XIV veku radi odbrane od Turaka. Istorijski centar grada proglašen je delom svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a.

Program putovanja:

1 DAN – 08.11.2013. - Skup putnika u 17.00 časova u Beogradu ispred Sava centra, savska strana kod hotela „Kontinental”. Polazak autobusa u 17.30 časova. Polazak iz Novog Sada sa parkinga hotela “Sajam” (kod restorana Zlatna medalja) u 19.00 časova, iz Subotice sa Mol-ove pumpe na auto putu u 21.00 čas. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2 DAN – 09.11.2013. - Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada pešice sa vodičem (bez ulaznica) - (brdo Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari gradski Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, Crkva Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Barbakan, Cvetna vrata, Jevrejska četvrt Kazimjež, ulica Kanonička sa zgradama iz XIV veka...). Smeštaj grupe u hotel „Daisy Superior” 3* (ili sličnom). Hotel se nalazi u širem centru grada. Sobe su sa dva ili tri ležaja. Svaka soba ima kupatilo, TV, radio i wiralles internet. Slobodno vreme. Noćenje.

3 DAN – 10.11.2013. - Doručak. Fakultativni prepodnevni obilazak Aušvica (Osjvenćima). Od 1939. godine Osvjenćim je priključen Nemačkoj sa novim imenom Aušvic i tu je deportovano oko 1,3 miliona ljudi iz raznih delova Evrope a ubijeno je oko1,1 milion, najviše Jevreja (oko million). Većina je ubijena odmah po dolasku u logor u gasnim komorama. Ostali su umrli od sistematskog izgladnjivanja, prinudnog rada, nekontrolisanih epidemija, streljanjem i u medicinskim eksperimentima. Među stradalima je oko 19.000 Roma i oko 83.000 Poljaka. Objekti logora Aušvic su pod zaštitom Državnog muzeja Aušvic-Birkenau kao istraživački centar za proučavanje holokausta a logor je proglašen delom svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Povratak u Krakov. Fakultativni obilazak sa vodičem do brda Vavel sa posetom dvorcu i katedrali Sv Vaclava i Stanislava.  Povratak u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnost. Noćenje.

4 DAN – 11.11.2013. – Doručak i napuštanje soba. Fakultativni izlet do Rudnika soli. Spuštanje stepenicama do dubine od 130 m, obilazak kapela od soli, slanih jezera, koncertnih dvorana. Polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa uputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

5 DAN – 12.11.2013. - Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
CENA ARANŽMANA: 119 €
doplata za 1/1 sobu:  50 eur

Aranžman obuhvata :
- prevoz visokopodnim turističkim autobusima (klima, grejanje, audio i video oprema) na navedenim relacijama;
- 2 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu „Daisy Superior” 3* u Krakovu (ili sličnom);
- organizaciju putovanja;
- pratioca iz agencije.

Aranžman ne obuhvata :

- fakultativne izlete i ulaznice: (Aušvic 20 eura, Rudnik soli 25 eura, poseta dvorcu i katedrali Sv Vaclava i Stanislava – 15 eura). Minimum 20 putnika za realizaciju fakultativnih izleta. Cene fakultativnih izleta su podložne promeni;
- međunarodno zdravstveno osiguranje
- individualne troškove putnika.
Uslovi plaćanja :
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja. Cena aranžmana izražena je u eurima a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne na dan uplate.

NAPOMENE:
- fakultativni izleti nisu obavezan deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena izleta se sastoji od troškova prevoza, ulaznica i organizacije. Vreme izvođenja izleta je promenljivo i zavisi od slobodnih termina na lokalitetima i broju prijavljenih putnika;
- svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu - biometrijski pasoš;
- putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za tranzitnu i odredišnu zemlju i da sami obezbede blagovremeno potrebne isprave;
- preporuka je da se putnici na sajtu www.europa.rs. informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije. Agencija ne snosi odgovornost za eventualno onemogućenje ulaska putnika na teritoriju Evropske unije;
- mole se putnici da obezbede zdravstvenu polisu osiguranja, jer u slučaju nemanja iste sami plaćaju eventualne troškove lečenja i sami snose odgovornost za eventualne probleme i zadržavanje na granici;
- za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja;
- organizator putovanja zadržava pravo da usled nepredviđenih i objektivih okolnosti promeni plan putovanja;
- maloletni putnici moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko ne putuju u njihovoj pratnji;
- obavezno proveriti 2 dana pre polaska tačno vreme i mesto polaska autobusa.


Minimum za realizaciju programa 45 plativih putnika.

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA OTKAŽE ARANŽMAN.

KRAJNJI ROK ZA OTKAZ JE 5 DANA PRE POČETKA USLUGE.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA TURISTIČKE AGENCIJE „SUNNY NS TOURS“, LICENCA OTP53/2012

Turistička Agencija Time Travel - Posrednik
Telefon: 011/382-19-18
Telefon: 011/406-25-48
Mobilni: 060/31-31-533
Radno vreme:
Oktobar - Februar od 10-17h
Mart - Septembar od 10-18h
Subota od 10 do 14h
Nedelja neradni dan
Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 173 lok.11
Email: timetravel.jelena@gmail.com
11000 Beograd Fax: 011/382-19-18 Email: info@timetravelbg.com


© BgAutentik
Powered by CipeeCMS © CipeeCMS Group