city break 2017
 
     
     
 
hoteli.jpg
 
     
     
 
leto-2017.jpg
leto 2017
 
     
     
 

maj-jun.jpg

 
     
     
 
VRNJAČKA BANJA
vrnjacka banja
 
     
     
 
 PLAĆANJE PUTEM
PLATNIH KARTICA
 
 
     
     
 
 
 
     
 

Ukupno 120

Danas 120

Juce

Telefon: 011/382-19-18
Telefon: 011/406-25-48
Mobilni: 060/31-31-533
Bulevar Kralja Aleksandra 173 lok.11
SKYPE: timetravel.jelena
Putovanja - SEVERNA ITALIJA
 

SEVERNA ITALIJA
Autobusom 6 dana – 3 noci

 

1.dan (sreda) BEOGRAD…
Polazak autobusom u 22:00h iz Beograda (Sava Centar - savska strana). Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora…

2.dan (četvrtak) …TRST – PALMANOVA – LIDO DI JESOLO
Dolazak u Trst u jutarnjim satima, kraća šetnja centrom grada sa obilaskom srpske crkve Sv. Spiridona. Oko podne odlazak u veliki trgovački centar Palmanova Outlet Village. Popodne dolazak u Lido di Jesolo, smeštaj u hotel i slobodno vreme u ovom poznatom venecijanskom letovalištu. Noćenje.

3.dan (petak) LIDO DI JESOLO – PADOVA – LIDO DI JESOLO (fakultativno)
Doručak. Slobodan dan. Preporučujemo fakultativni izlet za Padovu. Razgledanje Crkve Sv. Antonija, Trga Kavur, Korzoa… Po obilasku grada slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju do popodnevnog povratka za Lido di Jesolo. Noćenje.

4.dan (subota) LIDO DI JESOLO – VERONA – VIĆENCA – LIDO DI JESOLO (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme. Fakultativni odlazak za Veronu i Vićencu. Razgledanje Julijine kuće, čuvene Arene, Trga Bra, Trga Sinjori, Danteovog spomenika… Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak za Vićencu. Slobodno vreme. Popodne povratak u hotel. Noćenje.

5.dan (nedelja) LIDO DI JESOLO – VENECIJA – BEOGRAD
Doručak. Posle doručka polazak ka Veneciji. Kratka vožnja autobusom do mesta Punta Sabbioni, vožnja brodom - vaporetom do Trga Sv. Marka u Veneciji uz razgledanje venecijanskih ostrva. Razgledanje Venecije uz pratnju vodiča: Venecija nekada srednjovekovna aristokratska (Mletačka) Republika, danas je jedan od najprivlačnijih turističkih gradova u Evropi. Grad izgradjen na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Razgledanje Duždeve palate i cr. Sv. Marka na veličanstvenom renesansnom trgu Sv. Marka, šetnja uskim trgovačkim ulicama ispresecanim kanalima, obilazak crkve Santa Maria Della Salute, mogućnost vožnje gondolom po kanalu Grande na kome je i čuveni most Rialto. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora…

6.dan (ponedeljak) BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima na mesto polaska. (Kraj usluga)

 

* FIRST MINUTE – broj mesta ograničen

ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
Smeštaj u Lido Di Jesolo u nekom od navedenih hotela ili sličnom kategorije 3* u 1/2 ili 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni),
Razgledanje Venecije uz pratnju stručnog vodiča na srpskom jeziku,
Troškove organizacije i vođenja aranžmana.


ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Doplatu za jednokrevetnu sobu - 60€
Troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja - 575din
brodsku kartu Punta Sabbione - Venecija - Punta Sabbione - 15€ (plaća se vodiču)
Fakultativni odlazak u Vićencu i Veronu - 20€ (plaća se vodiču)
Fakultativni izlet za Padovu - 12€ (plaća se vodiču)


USLOVI I NACIN PLACANJA:cena izražena u eurima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate
prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% od cene aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja

OPIS HOTELA:
Anny Hotel nalazi se u centru venecijanskog letovališta Lido di Jesolo nedaleko od plaže. U hotelu postoje TV sala, restoran, lift, bar i privatni parking. Sobe su prostrane i poseduju kupatilo, SAT TV, telefon, mini-bar i klima uređaj. Doručak je kontinentalni.
Alla Rotonda nalazi se u centru venecijanskog letovališta Lido di Jesolo nedaleko od plaže. Hotel poseduje restoran. Sobe poseduju kupatilo, SAT TV, telefon i klima uređaj. Doručak je kontinentalni.


NAPOMENE:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
Minimalni broj za realizaciju programa je 35 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava organizator putovanja zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. Prilikom potpisivanja Ugovora o putovanju, smatra se da se putnik vec upoznao sa Opstim uslovima putovanja. Organizator zadržava pravo izmene redosleda izvođenja programa zavisno od prilika na licu mesta.

SUBAGENT - uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja agencije Travelland d.o.o., licenca kategorije OTP 204/2010.

Turistička Agencija Time Travel - Posrednik
Telefon: 011/382-19-18
Telefon: 011/406-25-48
Mobilni: 060/31-31-533
Radno vreme:
Oktobar - Februar od 10-17h
Mart - Septembar od 10-18h
Subota od 10 do 14h
Nedelja neradni dan
Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 173 lok.11
Email: timetravel.jelena@gmail.com
11000 Beograd Fax: 011/382-19-18 Email: info@timetravelbg.com


© BgAutentik
Powered by CipeeCMS © CipeeCMS Group